Usługi doradcze - w zakresie systemów grzewczych

01. W czym możemy Ci pomóc?

Na każdym etapie inwestycji, a także na etapie planowania, świadczymy usługi doradcze w zakresie systemów grzewczych, nowoczesnych technologii oraz zastosowaniu odnawialnych źródeł energii w budownictwie, jak również integracji systemów grzewczych.

Dewizą we współpracy jest wysoka jakość wykonywanych terminowo i solidnie usług oraz wzajemne zaufanie. Nadrzędną zasadą – dbanie o dobro Inwestora i Jego inwestycji w trakcie całego procesu budowlanego.
Doradzamy w fazie projektowania i przygotowania inwestycji. Poddajemy analizie rozwiązania projektowe pod kątem kosztów, pracochłonności i technologii. Bez względu na rodzaj nieruchomości doradzamy jak skutecznie zidentyfikować i zrealizować wszystkie techniczne, ekonomiczne i finansowe aspekty planowanej inwestycji. Dostarczamy Inwestorom usystematyzowane, analityczne i skuteczne rozwiązania, oparte na dogłębnym zrozumieniu ich potrzeb i celów biznesowych.

Posiadam obszerną wiedzę w zakresie przygotowania inwestycji, realizacji, odbioru końcowego oraz rozruchu technologicznego.

świadczymy usługi doradcze w zakresie systemów grzewczych